«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Матеріали конференцій

На основі теоретичних та практичних досягнень оптичної та квантової електроніки в збірнику висвітлюються проблеми та шляхи розвитку сучасних оптико-електронних та лазерних інформаційно-енергетичних технологій та їх впровадження в телекомунікації, біомедицину, методи обробки зображень і сигналів, комп'ютерну техніку, системи технічного зору та штучного інтелекту.
УДК 681.7       ISBN 966-641-042-7

Змiст


Збірка містить тези доповідей VI Міжнародної конференції з конт- і ролю і управління у складних системах за чотирма основними на-' прямками: математичне моделювання складних систем, перспективні технічні засоби систем контролю і управління в різноманітних галузях, оптимізація складних систем.
УДК 681.5       ISBN 966-641-039-4

Змiст


Матеріали науково-методичної конференції "Проблеми підручника для вищої школи" порушують питання вирішення актуальної проблеми формування сучасного змісту освіти. Розв'язати її неможливо без відповідного методичного забезпечення, особливо без створення підручників, які відповідають змісту і меті вищої освіти в Україні. Матеріали конференції (т,2) присвячені таким основним питанням: o підручники і навчальні посібники з мовних дисциплін та українознавства; o підручники і навчальні посібники з природничих дисциплін; o підручники і навчальні посібники із загальноінженерних та спеціальних дисциплін.
УДК 378.14       ISBN 966-641-030-3

Змiст


Матеріали иауково-методичної конференції "Проблеми підручника для вищої школи" порушують питання вирішення актуальної проблеми формування сучасного змісту освіти. Розв'язати її неможливо без відповідного методичного забезпечення, особливо без створення підручників, які відповідають змісту і меті вищої освіти в Україні. Матеріали конференції (т. 1) присвячені таким основним питанням: o теоретико-методологічні проблеми створення підручників і навчальних посібників для вищої школи; o підручники і навчальні посібники з соціально-гуманітарних дисциплін
УДК 378.14       ISBN 966-641-029-Х

Змiст


Всі матеріали доповідей представлені також на Web-сайті конференції (http:/www.vstu.vinnica.ua/ies2000), що містить електронну версію даного збірника (з можливістю пошуку по ключових словах у назвах доповідей, їхніх текстах, прізвищах авторів), доповнену наданими авторами перекладами деяких доповідей, і базу даних з відомостями про учасників конференції. Тексти доповідей друкуються в авторській редакції.
УДК 378 + 681.324       ISBN 966-641-000-1

Змiст


Сторiнки 1 2 3  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.