«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Монографії

В монографии описаны математические модели, которые уже используются для оценки устойчивости нелинейных нестационарных систем, так и новые, разработанные автором. Для научных и инженерно-технических работников, занимающихся проектированием систем управления, а также аспирантов и студентов старших курсов технических вузов. Печатается по решению Ученого совета Винницкого государственного технического университета Министерства образования Украины.
УДК 681.5.03.037.8 + 681.5.01.012       ISBN 966-7199-07-Х

Змiст


В монографії розглядаються поняття духовності, духу, душі, національні особливості духовності. Досліджується суперечливий характер духовності в індустріальному суспільстві. Робиться науковий пошук форм і напрямків органічного єднання духовних змістів і технічної діяльності. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.
ISBN 966-7199-05-3

Змiст


У монографії розглянуто питання оперативного керування аварійним захистом виробництва. Метою оперативного

керування є виявлення аварійних ситуацій на виробництві, а після цього - прийняття чітко регламентованих заходів по його

аварійному захисту. Заходи аварійного захисту відбиваються в переводі технологічної дільниці на безпечний режим роботи.

Задачі аварійного захисту мають найвищий пріоритет і повинні виконуватися з максимальною надійністю та оперативністю.

Задача синтезу оптимальних стратегій керування розв'язується методом динамічного програмування, що узагальнений та

модифікований на випадок процесу із випадковою тривалістю та розподіленими переходами. У класичне рівняння

динамічного програмування вводиться додатковий адитивний доданок, що містить імовірності переходу з заданої траєкторії

руху на аварійну та ймовірності відбудови після аварійного збою.

УДК 681.518(75)       ISBN 966-7199-04-5

Змiст


В монографії здійснено аналіз системних факторів ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах. Узагальнено теоретико-методологічні і прикладні аспекти категорії «логістика постачання». На прикладі підприємств молочної промисловості досліджено особливості впровадження інтеграційної співпраці у систему «постачальник - переробне підприємство» і обгрунтовано організаційні, стратегічні та інформаційні фактори оптимізації системи постачання. Для науковців, спеціалістів народного господарства, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ.
УДК 664:65.012.34 М 80       ISBN 978-986-641-216-7

Змiст


Сторiнки 1 . . . 40 41  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.