«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Монографії

В монографії проведено аналіз засобів вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння, розроблено моделі процесу доїння та роботи доїльних установок. Запропоновано вимірювальні перетворювачі рівня та інтенси-

вності молоковіддачі, на їх основі створені засоби вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння, розроблено методику розрахунку достовірності контролю при їх використанні, розглянуто технічні засоби, які впрова-

джено у промислове виробництво.

Монографія призначена для науковців, які займаються питаннями, що пов’язані з виробництвом та первинною обробкою коров’ячого молока.

УДК 631.3.05 + 637.11       ББК 34.725 К90       ISBN 978-966-641-641-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.92 M)  

  Ціна 48 грн. 60 коп.

У монографії розглянуто методи визначення втрат активної електроенергії від перетікання реактивної в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній, що дозволяє сформувати умови оптимальної компенсації реактивної потужності.

Монографія розрахована на фахівців в галузі компенсації реактивної потужності та фахівців в питаннях взаєморозрахунків за перетоки реактивної потужності.

УДК 621.316.1 621.3.076.1 : 621.311       ББК 31.279-022.85 Л40       ISBN 978-966-641-639-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.46 M)  

  Ціна 40 грн. 20 коп.

В монографії досліджені і удосконалені технологічні процеси зворотного видавлювання циліндричних виробів типу «стакан» з використанням гідропідпору та формування внутрішніх шліцьових поверхонь в глухих отворах. Робота направлена на розв’язання актуальних задач машинобудівного виробництва – забезпечення якості готових виробів та підвищення

коефіцієнту використання металу.

Для інженерно-технічних і наукових працівників, що займаються обробкою металів тиском, викладачів, аспірантів і студентів.

УДК 621.7.043       ББК 34.54 О-39       ISBN 978-966-641-636-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.76 M)  

  Ціна 42 грн. 20 коп.

В монографії представлено математичну, структурну та комп’ютерну моделі системи автоматичного керування трансформаторної підстанції з інтелектуальним регулятором напруги, які виконано на основі синтезованого закону керування. Розроблено програмне забезпечення мікропроцесорного регулятора для системи автоматичного керування трансформаторами

Робота розрахована на інженерно-технічних працівників електроенергетичних компаній, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, які спеціалізуються в галузі розробки систем автоматичного керування електротехнічними комплексами.

УДК 681.51: 621.314.222       ББК 32.965: 31.268.88 Л37       ISBN 978-966-641-630-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.40 M)  

  Ціна 31 грн. 75 коп.

В монографії розглядаються питання підвищення швидкодії спеціалізованих обчислювачів за рахунок використання паралельного введення-виведення і паралельної обробки інформації, поданої у матричному вигляді на основі оптоелектронних напівпровідникових транспарантів. Отримані в монографії результати в сукупності дають можливість вирішити проблему

розробки та дослідження спеціалізованих обчислювачів з використанням оптоелектронних напівпровідникових транспарантів, які дозволяють виконувати матричні операції з великорозмірними масивами даних із високою швидкодією.

УДК 621.383.9       ББК 32.854 Л63       ISBN 978-966-641-629-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.65 M)  

  Ціна 39 грн. 50 коп.

У роботі розглядаються питання підвищення ефективності керування електроспоживанням за рахунок розроблення методу і моделей оперативного прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються питаннями прогнозування електричних навантажень.

УДК 658.262       ББК 65.291.808.4 Л40       ISBN 978-966-641-627-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.48 M)  

  Ціна 35 грн. 15 коп.

В монографії проведено аналіз способів віброрізання та пристроїв для їх реалізації під час різних видів механічної обробки різанням і визначено тенденції розвитку пристроїв для віброточіння з гідроімпульсним приводом. Запропоновано нові принципи побудови гідроімпульсних пристроїв для віброрізання, які реалізовано в конструкції гідроімпульсного пристрою для радіального віброточіння з вбудованим генератором імпульсів тиску (ГІТ) параметричного типу, силову і пружну ланки якого виконано у вигляді поршня–прорізної пружини. Робота розрахована на науковців, фахівців з вібротехніки та вібротехнологій, викладачів, аспірантів і студентів.

УДК 621.91+62-82       ББК 34.85.+34.447 О-13       ISBN 978-966-641-625-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.12 M)  

  Ціна 42 грн. 20 коп.

Запропоновані автоматні моделі циклічних кодів на основі теорії лінійних послідовнісних схем (ЛПС). Розглянуто систематичне і несистематичне кодування циклічних кодів за допомогою рекурсивних, нерекурсивних і комбінованих ЛПС. Наведені автоматно-графові методи декодування лінійної і поліноміальної складності для різних типів помилок: випадкових, пакетів помилок, стирань. Показані резерви підвищення продуктивності процедур кодування і декодування на основі паралельної обробки даних. Запропоновані нові оцінки здатності циклічних кодів виявляти та виправляти помилки на основі

графового представлення коду. Розглянуті особливості кодів БЧХ, РідаСоломона, Файра, Абрамсона, і запропоновані паралельні циклічні коди.

УДК 681.3.06.(075)       ББК 32.973.26-018.1 С34       ISBN 978-966-641-624-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.73 M)  

  Ціна 93 грн. 33 коп.

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання параметрів фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних систем, а та-кож систем цифрового оброблення сигналів.

УДК 621.376       ББК 32.88 Б21       ISBN 978-966-641-621-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.79 M)  

  Ціна 36 грн. 00 коп.

В монографії наведено аналітичну та економетричну моделі управління розвитком машинобудівних підприємств на основі зростання якості, розроблені на основі авторської інтерпретації теорії менеджменту якості. Обґрунтовано принципи ідентифікації підприємств за функціональними ознаками систем управління якістю, економетричного обґрунтування параметрів, а також моделювання і прогнозування ефективності таких систем. Розраховано на фахівців, що спеціалізуються у сфері управління якістю та розвитку машинобудівних та інших підприємств, студентів, представників бізнесу та державних органів.

УДК 658.5 : 621       ББК 65.291 : 65.305.4 М80       ISBN 978-966-641-620-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  

  Ціна 41 грн. 20 коп.

Сторiнки 1 2 . . . 41  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.