«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Громадсько-політичні та літературно-художні видання

Книга ректора Вінницького національного технічного університету, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії педагогічних наук України та декількох громадських вітчизняних та міжнародних академій, депутата Верховної Ради УРСР 12-го та Верховної Ради України 1-го скликань, члена Національної спілки журналістів України Мокіна Бориса Івановича є десятою з його документально-публіцистичної серії: "Щоб не було соромно перед дітьми, або рік у політиці" (1991), "Напередодні та трохи згодом" (1992), "Чи те ми робимо?" (1994), "Рік поза політикою, або вінницький детектив" (1996), "Запитання без відповідей" (2000), "Час сподiвань" (2001), "Перші підсумки" (2004), "Що за горизонтом?" (2005), "Друге дихання, або З чужої пісні слова не викинеш" (2006).

В книзі описані події, які відбулися у ВНТУ, на Вінниччині та в Україні з грудня 2006 по серпень 2007 року, у формі авторських спостережень і роздумів в реальному масштабі часу.

Книга викличе інтерес та буде корисною широкому колу читачів, які цікавляться громадсько-політичними та культурними подіями в Україні, а також майбутньому поколінню студентів Вінницького національного технічного університету, як посібник з його історії.

ББК 8.3.1.2 М 74       ISBN 978-966-641-224-2

Змiст


Книга ректора Вінницького національного технічного університету, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії педагогічних наук України та декількох громадських вітчизняних та міжнародних академій, депутата Верховної Ради УРСР 12-го та Верховної Ради України 1-го скликань, члена Національної спілки журналістів України Мокіна Бориса Івановича є дев’ятою з його документально-публіцистичної серії: «Щоб не було соромно перед дітьми, або рік у політиці» (1991), «Напередодні та трохи згодом» (1992), «Чи те ми робимо?» (1994), «Рік поза політикою, або вінницький детектив» (1996), «Запитання без відповідей» (2000), «Час сподiвань» (2001), «Перші підсумки» (2004), «Що за горизонтом?» (2005).

Книга охоплює часовий відрізок довжиною у два роки і написана у вигляді авторського репортажу в темпі процесів, що мали місце упродовж цього періоду в Вінницькому національному технічному університеті, на Вінниччині та в Україні.

Особливістю цієї книжки, як і кількох попередніх в серії, є те, що події і думки в ній подаються без заключної ретуші і без намагання сподобатись як дружньо налаштованим, так і недружньо налаштованим читачам.

Ще однією особливістю книжки є те, що події у ній подаються у віддзеркаленому варіанті і майже не містять авторських коментарів, тобто має місце вибірковий літопис, авторська позиція в якому визначається, в основному, лише підбором описаних подій та репліками.

Книга викличе інтерес у тих читачів, хто цікавитиметься розвитком подій в Україні упродовж 2005 та 2006 років.

Вона буде корисною також майбутнім поколінням студентів Вінницького національного технічного університету як посібник з його історії періоду безпосередньо після Помаранчевої революції.

ББК 8.3.1.2 М 74       ISBN 966-641-205-5

Змiст


Білохатнюк С. С. RENEDANZ. Поезії. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 52 с.

Перше друковане видання автора. Назва збірки є компіляцією слів "ренесанс" та "декаданс". Деякі вірші зі збірки вже встигли отримати схвальні відгуки, з'являючись на сторінках часопису "Імпульс" та в літературних web-проектах. Попри дещицю "депресивності" лірики, при глибокому вчитуванні можна зрозуміти, що автор не пропагує пе-симістично-нігілістичних ідей - просто намагається бачити красу світу не відводячи погляду від страждань, болю та байдужості, а уважно вдивляючись їм у вічі.

ББК 84.4 Укр 6 Б 61       ISBN 966-641-174-1

Змiст


Штофель Д. Х. Штормове попередження №... Поезії. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 102 с.

Перша книга молодого поета, студента Вінницького національно го технічного університету, вмістила вірші широкого тематичного спектру, об'єднані любов'ю до світу, пошуком та прагненням вдоско налення себе у ньому.

Окремий розділок складають переклади творів Дж. Г. Байрона, Р. Фроста та С. Єсєніна.

ББК 84.4 Укр б Ш 92       ISBN 966-641-173-3

Змiст


Барбак О. П. Я - протиотрута твоя. Поезії. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 108 с.

Першу збірку поетеси, лауреатки та дипломантки ряду конкурсів творчої молоді, склали два розділи - лірики та поем. Об'єднує їх не по літах глибинний трагізм світосприймання і трагедійність художнього мислення при виразній домінанті вистражданого гуманізму ліричної героїні. "Я вцілую тобі протиотруту" - каже лірична героїня в однойменному зі збіркою вірші, звертаючись до свого враженого самознищу-вальними залежностями обранця, а в його особі - мовби й до цілого сучасного "перецивілізованого" світу відважно-самопосвятно звертаючись.

ББК 84.4 Укр 6 Б 24       ISBN 966-641-172-5

Змiст


Книга ректора Вінницького національного технічного університету, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії педагогічних наук України та декількох громадських вітчизняних та міжнародних академій, депутата Верховної Ради УРСР 12-ого та Верховної Ради України 1-го скликання, члена Національної спілки журналістів України Бориса Івановича Мокіна є сьомою з його документально-публіцистичної серії: "Щоб не було соромно перед дітьми, або рік у політиці" (1991), "Напередодні та трохи згодом" (1992), "Чи те ми робимо?" (1994), "Рік поза політикою, або вінницький детектив" (1996), "Запитання без відповідей" (2000), "Час сподівань" (2001).

Книга охоплює часовий відрізок довжиною в два з половиною роки, впродовж якого відбулося чимало цікавих подій в житті Вінницького національного технічного університету, міста Вінниці, Вінницької області та України, котрі віддзеркалені в авторському баченні на ЇЇ сторінках. Книга розрахована перш за все на жителів міста Вінниці та Вінницької області, але автор сподівається, що вона зацікавить і широке коло читачів поза межами Вінниччини. Вона буде корисною також майбутнім поколінням студентів Вінницького національного технічного університету як посібник з його історії на початку третього тисячоліття.

ББК 8.8.1.2       ISBN 966-641-082-6

Змiст


Стрельбицький М. П. Під небом Коновалюка. Книга 2.. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 296 с.

Версія творчого симбіозу поета з художником Ф.З.Коновалюком (1890—1984) спрямована як на реабілітацію зображальности віршованого слова, так і на візію трипільських пракоренів, християнських віх та пізніших заломів українського світогляду.

Традиція натурфілософської лірики актуалізується у книзі як художня натурпсихологія рубежа тисячоліть: стани, настрої, невидимі драми живого та матеріального довкілля.

Натурпсихологія, однак, постійно навертає до гуманістичного: ким і чим є (стає) нині homo sapiens?

ББК 84.4 УКР 6 С 84       ISBN 966-641-067-2

Змiст


Книга ректора Вінницького державного технічного університету, доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії педагогічних наук та декількох громадських вітчизняних та міжнародних академій, депутата Верховної Ради УРСР 12-го та Верховної Ради України 1-го скликання, члена Національної спілки журналістів України Мокша Бориса Івановича є шостою з його документально-публіцистичної серії: "Щоб не було соромно перед дітьми, або рік у політиці" (1991), "Напередодні та трохи згодом" (1992), "Чи те ми робимо?" (1994), "Рік поза політикою, або вінницький детектив" (1996), "Запитання без відповідей" (2000). Книга охоплює часовий відрізок довжиною в півтора роки, впродовж яких відбулося чимало цікавих подій в житті Вінницького державного технічного університету, міста Вінниці, Вінницької області та України, котрі віддзеркалені в авторському баченні на її сторінках. Книга розрахована перш за все на жителів міста Вінниці та Вінницької області, але автор сподівається, що вона зацікавить і широке коло читачів поза межами Вінниччини. Вона буде корисною також майбутнім поколінням студентів як посібник з історії університету на зламі тисячоліть.
ББК 8.3.1.2       ISBN 966-641-031-1

Змiст


Понад два десятки молодих поетів та чотири критики-початківці, які входять до творчої асоціації "Студентська муза" при кафедрі культурології, мистецтв та дизайну Вінницького державного технічного університету, представлені на сторінках цієї збірки своїми кращими творами. Книжка "Літа імпульсивні" продовжує ряд видань літературної творчості студентів ВДТУ, започаткований у 2000-у році колективною збіркою "Риболовля на Танзарі", що була прихильно зустрінута читачами та освітянською громадськістю.
ББК У2       ISBN 966-641-027-3

Змiст


Книга поезій Миколи Завального "Сонце України" - представляє поважне творче осмислення нашого часу, українського національного буття, історії, героїки, трудових буднів. В них розкриваються здорові потенції народу, його благородні традиції, просвітлюється віра і надія на щасливе майбутнє. Лірична настроєність віршів поета зігріта внутрішньою теплотою душі і добротою. Чимало уваги автор вділяє оспівуванню подільської природи, мотивам кохання і толерантності людських стосунків.
ББК 84.4.       ISBN 966-641-019-2

Змiст


Сторiнки 1 2  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.