«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Матеріали конференцій

Збірник містить Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції за такими основними напрямками: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

УДК 629.3       ББК 39.3 М34       ISBN 978-966-641-640-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 3.05 M)  

  Ціна 45 грн. 40 коп.

Based on the theoretical and practical achievements of optical and quantum electronics in the complitation the problems and the development of advanced optoelectronic and laser information and energy technologies and their implementation in telecommunications, biomedicine, imaging methods and signals, computer equipment, vision systems and artificial Intelligence are highlighted.

УДК 681.7       ISBN 978-966-641-619-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  

  Ціна 30 грн. 85 коп.

Збірник містить тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції за такими основними напрямками: насоси, апаратура і елементи гідро- та пневмоприводів; гідро- та пневмоприводи і системи; гідромеханіка; робочі процеси в рідинах та газах.

Тези доповідей українською та російською мовами.

УДК 621.22       ББК [30.123+34.447] я73 Г46       ISBN 978-966-641-604-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.91 M)  

  Ціна 51 грн. 92 коп.

Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2014» (ІОН-2014) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що опираються на можливості Інтернет.

УДК 378 + 004       ББК 74.58 + 32.97 І-73       ISBN 978-966-641-588-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.57 M)  

  Ціна 82 грн. 27 коп.

Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Знання.Освіта. Освіченість» присвячені проблемам сучасного освітнього процесу, співвідношенню знань і цінностей, становленню особистості в умовах інформаційного суспільства.

Матеріали конференції включають питання з таких напрямків: знання, цінність, цінність знання; актуальні проблеми сучасної епістемології; сучасна освіта: проблеми та перспективи; сучасні освітні технології.

УДК 378       ББК 74.58 З-73       ISBN 978-966-641-584-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.79 M)  

  Ціна 39 грн. 48 коп.

На основі теоретичних та практичних досягнень оптичної та квантової електроніки в збірнику висвітлюються проблеми та шляхи розвитку сучасних оптико-електронних та лазерних інформаційно-енергетичних технологій та їх впровадження в телекомунікації, біомедицину, методи обробки зображень і сигналів, комп’ютерну техніку, системи технічного зору та штучного інтелекту.

УДК 681.383.9       ББК 32.86 О 62       ISBN 978-966-641-378-2

Змiст


Сьома міжнародна конференція «ІНТЕРНЕТ – ОСВІТА – НАУКА-2010» (ІОН-2010) присвячена обговоренню питань

застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що спираються на можливості Інтернет.

УДК 378 + 681.324       ББК 74.58 + 32.97 І 73       ISBN 978-966-641-377-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.22 M)  


Збірка містить матеріали доповідей ІП Міжнародної науково-технічної конференції з сучасних проблем радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування за такими основними напрямками: радіотехнічні, телекомунікаційні та оптоелект-ронні комплекси і системи; радіовимірювальні пристрої та системи; обробка сигналів та зображень в радіоелектронних та телекомунікаційних системах; радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій; математичне моделювання в радіоелектроніці та електроенергетиці; захист інформації в телекомунікаційних та комп'ютерних системах та мережах; цифрові елементи та пристрої; радіоелектронні засоби в біомедичній інженерії.
УДК 621.38+621.39+681.2 С 91       ISBN 978-966-641-220-4

Змiст


Збірка містить статті за матеріалами доповідей XIII Міжнародної конференції з автоматичного управління за сьома основними напрямками: математичні проблеми управління, оптимізації та теорії ігор; управління та ідентифікація в умовах невизначеності; автоматичне управління в технічних системах; управління аерокосмічними та іншими рухомими об'єктами; управління в природних, соціальних та економічних системах; прогресивні інформаційні технології та інтелектуальне управління; підготовка кадрів в галузі управління та автоматизації.
УДК 681.5 М 34       ISBN 978-966-641-210-5

Змiст


Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з екології за такими напрямками: техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків, переробка та утилізація промислових і побутових відходів, моделювання і моніторинг довкілля, геоінформаційні системи і технології, проблеми загальної екології та захисту біосфери, агроекологія та радіоекологія, прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища, інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України, альтернативні (відновлювальні) джерела енергії, екологія людини, хімія довкілля та екотоксикологія, соціально-економічні проблеми сталого розвитку, екологічна освіта, виховання і культура.
УДК 504+502 П27       ISBN 966-641-207-1

Змiст


Сторiнки 1 2 3  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.