Філософський енциклопедичний словник: Київ: Абрис, 2002, 750 с.

Автори

Під редакцією Володимир Шинкарук

Короткий опис

Філософський енциклопедичний словник (ФЕС) містить 1700 статей,
що становлять систематичний виклад філософських знань з позицій сьогодення, а також відомості про творчість визначних філософів минулого і сучасності. Представлені основні філософські напрями, категорії, поняття філософських дисциплін.
Словник призначений для філософів — науковців, студентів, викладачів, а також широкого кола читачів, що вивчають філософію і цікавляться нею.

Downloads

Опубліковано

April 9, 2002

Категорії