Філософська думка 1969 №2: Київ: Наукова думка, 140 с.

Автори

Під редакцією Володимир Шинкарук

Короткий опис

ЗМІСТ

Визначна подія в розвитку міжнародного комуністичного руху

До 100-річчя від дня народження В. І. Леніна
СОХАНЬ Л. В.— Ленінізм і наукове управління соціалістичним суспільством
ЯЦЕНКО О. І. і ЯЦЕНКО В. Г.— Проблема ідеалу в марксистсько-ленінській філософії
ЗЛОТІНА М. Л.— Марксистсько-ленінська теорія відображення і принцип активності суб’єкта
ДОБРОВ Г. М.— Прогностика і майбутнє науки
ГОНЧАРЕНКО М. В.— Проблема людини в філософії та мистецтво
ЙОЛОН П. Ф.— Принцип відображення і логічна структура наукової теорії
КУБЛАНОВ Б. Г. і СЕМЕНЮК Е. П. (Львів) — Інформаційний підхід до аналізу наукового знання
ЛЄДНИКОВ Є. Є.— Критичний аналіз неопозитивістської концепції наукового знання
ПОПОВА І. М. (Одеса) — Про побудову спеціальної соціологічної теорії соціального управління
СТЕЦЕНКО Л. Ф.— Гордість української літератури (до 200-річчя від дня народження І. П. Котляревського)

Наукові повідомлення та публікації
Філософія в Києво-Могилянській академії. Георгій Коннськнй

Наукове життя
БАЙКІН Ф. Ф., ГОРАК Г. І.— Філософія і конкретні суспільні науки
КАНАРСЬКИИ А. С.— Проблеми виховання комуністичного світогляду молоді

Критика і бібліографія
ГОЛОВАХА І. П. — Дослідження з історії філософської думки Радянської України
УЙОМОВ А. І., КУРЧИКОВ Л. М. (Одеса) — В. В. Косолапов. Информационно-логический анализ научного исследования9

Філософія і соціологія за рубежем
ГОРСЬКИЙ В. С.— Методологічні пошуки в сучасній польській історико-філософській літературі

 

Опубліковано

September 19, 1969