Філософська думка, Sententiae. Спецвипуск № 4 (2013): Герменевтика традиції та сучасності у теології та філософії: Вінниця: ВНТУ, 2013, 370 с.

Автори

Під редакцією Юрій Чорноморець
Під редакцією Олег Хома

Короткий опис

Зміст
Митрополит Антоній (Київ) Принципи розвитку православної богословської освіти в Україні на сучасному етапі
Михайло Черенков (Донецьк, Київ) Протестантська теологія і «протестантський» університет в Україні: про можливості та реальність
Юрій Чорноморець, Геннадій Христокін (Київ) Неопатристична православна теологія отця Георгія Флоровського
Юрій Чорноморець (Київ) Дискусії про неопатристику у православній теології початку XXI століття
Роман Завійський (Львів) Вплив католицької думки на православну неопатрис-тику Георгія Флоровського та Володимира Лоського (пер. з англ. Дарини Морозової)
Геннадій Христокін (Київ) Софіологія отця Сергія Булгакова та неопатристика: порівняльний аналіз проектів розвитку православної теології на початку ХХ століття
Юрій Чорноморець, Геннадій Христокін (Київ) Передмова до перекладу із книги Джона Пантелеймона Манусакіса «Бог після метафізики. Теологічна естетика»
Архімандрит Джон Пантелеймон Мануссакіс (США) Бог після метафізики. Теологічна естетика. Частина друга. Слухання. Розділ 4. Прелюдія: фігури мовчання
Денис Кондюк (Київ) Нові напрямки у євангельській герменевтиці й можливі перспективи розвитку
Роман Соловій (Львів) Проект Мерольда Вестфала та його внесок у формування герменевтики християнської спільноти у контексті постмодерну
Павло Гаврилюк (Київ, Сент-Пол, Міннесота, США) Канонічні богослужіння: діалектика lex orandi і lex credendi (пер. з англ. Ігоря Мялковського)
Ростислав Ткаченко (Донецьк) (Не) «только Писание»: исследование соотношения Священного Писания и Священного Предания как источников богословия у Мартина Лютера в контексте исторического развития западной церковной традиции
Дарина Морозова (Київ) Покриті Святим Духом. До проблеми еклезіології Макаріївського корпусу
Архімандрит Кирил Говорун (CША) Загальне та окреме в Церкві
Станислав Павлов (Германия) На пути к новому определению понятий «единство» и «плюрализм» в философии религии: вклад Карла Ранера в современную дискуссию
Дмитро Бінцаровський (Тернопіль) Протестантизм без Реформації
Володимир Мороз (Тернопіль) Ставлення до націоналізму у сучасній УГКЦ: теорія і практика утвердження еклезіологічної свідомості
Yevgen Shatalov (Kiev) The Contours of Communitarian Theology
Андрій Баумейстер (Київ) Апорії інтерсуб’єктивного трансцендентально-прагматичного обґрунтування практичних норм у філософії К.-О. Апеля та Ю. Габермаса
Лариса Карачевцева (Київ) Прочитання «Буття і часу» Мартіна Гайдеґера після постмодерну і реконструкція класичного вчення про трансцендентальний суб’єкт
Володимир Волошин (Донецьк) Методологія наукового пізнання релігії: якою вона може бути сьогодні?
Олександра Саковська (Київ) Вчення про трансценденталії Франциско Суареса
Григорій Півторак (Київ) Нове слова в українські семітології та біблеїстиці (рецензія на: Протоиерей Олег Скнарь. Каменные страницы библейской истории: Исследования эпиграфических памятников Израиля и Иудеи периода Первого Храма (Х – V вв. до Р. Х). – К.: Послушник, 2013)
Олексій Панич (Донецьк, Київ) Сила і парадокси українського томізму (рецензія на: Баумейстер А.О. Біля джерел мислення і буття. — Київ: Дух і Літера, 2012)
Ірина Каплан (Донецьк, Київ) Українська біблеїстика: відновлення традиції (рецензія на: Головащенко С. І. Дослідження та викладання Біблії в Київській духовній академії XIX – початку XX ст. – К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2012)
Володимир Бурега (Київ) Часопис «Труди Київської духовної академії»: історія і сучасність

 

Downloads

Опубліковано

August 8, 2013