Philosophia rationalis у Києво-Могилянськии академії: Вінниця, О.Власюк, 2009, 239 с.

Автори

Микола Симчич

Короткий опис

У монографії, вперше в українській історико-філософській науці, проведено комплексний порівняльний аналіз курсів логіки, читаних у Києво-Могилянській академії в кінці XVII - першій половині XVIII ст. - у період найбільшого розквіту Академії. Завдяки такому аналізові схарактеризовано тогочасні філософські течії, які істотно впливали на викладання філософії в КМА, індивідуальні особливості та розходження в поглядах окремих могилянських професорів. Досліджено, у який спосіб професори готували свої курси і як використовували для цього надбання своїх попередників. З’ясовано, що на викладання філософії в Києво-Могилянській академії найбільше впливали курси філософії, читані в єзуїтських навчальних закладах Речі Посполитої.
Крім аналізу змісту курсів, у роботі значну увагу приділено атрибуції рукописів.
Для істориків філософії, істориків освіти й усіх, хто цікавиться історією України.

Downloads

Опубліковано

July 3, 2009

Категорії