Історія української філософії. Курс лекцій: вид. 3-тє. Київ, Наукова думка, 1997

Автори

Віден Горський

Короткий опис

Цей навчальний посібник створено на основі курсу лекцій» прочитаного у 1993 — 1995 роках студентам Національного університету «Кисво-Могилянська Академія». В ньому характеризуються головні етапи розвитку філософської думки України від часу її зародження й до кінця XX століття, грунтовно розглядаються філософські погляди значних представників української культури.
Після кожної лекції подано список рекомендованої літератури та питання для дискусії, осмислення яких сприятиме засвоєнню матеріалу.

Downloads

Опубліковано

June 17, 1997

Категорії